ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ GENERAL TIRE – EMA A.E.

 

Η Εταιρεία ‘‘ΕΜΑ  ΑΕ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ‘’ που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, 17ο χλμ Εθνικής Οδού και Γαλήνης 17, ΑΦΜ 094043718, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών,  (εφεξής η ‘’ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ Εταιρεία’’, ή η ‘’Διοργανώτρια’’ ή η ‘’ΕΜΑ’’) που διατηρεί στο Μέσο κοινωνικής δικτύωσης “FACEBOOK”, την ιστοσελίδα https://web.facebook.com/GeneralTireGR (εφεξής η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ του διαγωνισμού),  και την ιστοσελίδα https://conticontests.gr (εφεξής η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του διαγωνισμού) διοργανώνει έναν (1) διαγωνισμό (εφεξής ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ), υπό τον διακριτικό τίτλο “OFF ROAD DRIVING DAYS”,  ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός αφορά στην προώθηση των ελαστικών, μάρκας GENERAL TIRE, τα οποία διακινεί εμπορικά η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ Εταιρεία στην Ελλάδα. Ο διαγωνισμός σκοπό του έχει να επιβραβεύσει τους χρήστες της πλατφόρμας του διαγωνισμού με έπαθλα (εκπαιδευτικά σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης και ελαστικά).

Από τον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ θα προκύψουν, κατ’αρχάς, με μία κλήρωση, 3 τυχεροί νικητές, μετά από διάστημα 6 εβδομάδων (15.09.23 έως 29.10.23) ισχύος του διαγωνισμού και εν συνεχεία, ανάμεσα στους νικητές αυτούς, ένας νικητής επιπλέον επάθλου.

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους ή/και να παρατείνει ή/και να μειώνει τη διάρκεια ή/και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό, καθώς και να αλλάζει τα έπαθλα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ και στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ του διαγωνισμού. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη, λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. A. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “OFF ROAD DRIVING DAYS”

Η συνολική διάρκεια του διαγωνισμού καθορίζεται από την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου  του 2023 (έναρξη στις 08:00:00), έως και την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023 (λήξη στις 17:59:00).

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλα τα, φυσικά και μόνον, πρόσωπα επισκέπτες – χρήστες της  πλατφόρμας του διαγωνισμού (https://web.facebook.com/GeneralTireGR ), οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, και ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ πρέπει, κατά την 11.11.23, να είναι άνω των 23 ετών (συμπληρωμένα) και να κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης, για τουλάχιστον 5 έτη (συμπληρωμένα). Νομικά πρόσωπα ή web-sites εξαιρούνται αυτόματα από τον διαγωνισμό και δεν μπορούν να θεωρούνται συμμετέχοντες.

Για την απόδοση των επάθλων του διαγωνισμού η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να λάβει και να επαληθεύσει το ονοματεπώνυμο, την ηλικία, τη μόνιμη κατοικία των νικητών, την ισχύ της άδειας οδήγησης και την ημερομηνία έκδοσής της, με τα αντίστοιχα νόμιμα δικαιολογητικά (πχ αστυνομική ταυτότητα, άδεια οδήγησης, υπεύθυνη δήλωση ή άλλα έγγραφα που πιστοποιούν τα πιο πάνω), όπως και τα στοιχεία επικοινωνίας εκάστου νικητή (email – τηλέφωνο – διεύθυνση).

Για να θεωρηθεί κάποιος έγκυρος/η συμμετέχων/ουσα στον Διαγωνισμό, θα πρέπει, υποχρεωτικά στην πλατφόρμα του διαγωνισμού (https://web.facebook.com/GeneralTireGR ), κάτω από τις σχετικές με τον διαγωνισμό αναρτήσεις της διοργανώτριας, να κάνει τις εξής ενέργειες:≈

  1. ένα comment (σχόλιο) με μια σύντομη φράση, με τη γνώμη του/της για τα ελαστικά GENERAL TIRE.

Δ. Ρητά συμφωνείται ότι ο κάθε συμμετέχων/ουσα, υποβάλλοντας τη συμμετοχή του/της με τις πιο πάνω ενέργειες στον διαγωνισμό, αποδέχεται πλήρως τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, οι οποίοι θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού (https://conticontests.gr)  

Στις σχετικές με τον διαγωνισμό αναρτήσεις της διοργανώτριας στην πλατφόρμα του διαγωνισμού, θα υπάρχει σαφής αναφορά στη δυνατότητα των συμμετεχόντων/ουσών να ενημερωθούν για τους όρους του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού (https://conticontests.gr) και σχετική παραπομπή τους.

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει και να εγκρίνει εκάστη των συμμετοχών, ακόμη κι αν αυτές έχουν ήδη αναρτηθεί δημόσια στην πλατφόρμα του διαγωνισμού (https://web.facebook.com/GeneralTireGR ), όπως και να απορρίπτει / καταργεί αμέσως συμμετοχές που δεν έχουν συνάφεια με το θέμα του διαγωνισμού, δεν πληρούν τους όρους του διαγωνισμού ή είναι προσβλητικές, υβριστικές, άσεμνες ή με εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ανάρμοστο περιεχόμενο ή για άλλους παρόμοιους λόγους, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας, χωρίς να ενημερώνει τον κάθε συμμετέχοντα/ουσα για την απόρριψη ή τους λόγους απόρριψης της συμμετοχής του/της.

Ο κάθε χρήστης της πλατφόρμας του Διαγωνισμού θα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στον Διαγωνισμό μία και μόνο φορά, μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού, με ένα και μόνο σχόλιο. Κάθε επιπλέον της μιας συμμετοχής (σχόλιο) του ίδιου χρήστη (χρήστης με το ίδιο profile name) δεν θα λαμβάνεται υπόψη ως πολλαπλή συμμετοχή και δεν θα μπαίνει στην κληρωτίδα ως τέτοια. Δηλαδή κάθε χρήστης θα μπαίνει στην κληρωτίδα με μόνο μια και μόνο συμμετοχή.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν το δικαίωμα – δυνατότητα να ακυρώσουν την όποια εγκεκριμένη και ήδη δημόσια αναρτημένη στον διαγωνισμό συμμετοχή τους, ανά πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, διαγράφοντας οι ίδιοι την ανάρτησή τους, η οποία αυτόματα θα σημαίνει παραίτηση του συμμετέχοντα από οποιαδήποτε απαίτηση στα έπαθλα του διαγωνισμού.

 

ΝΙΚΗΤΕΣ – ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΩΡΩΝ

Οι έγκυρες και δημόσια αναρτημένες συμμετοχές στο https://web.facebook.com/GeneralTireGR θα τεθούν σε κλήρωση για την ανάδειξη των 3 νικητών, που θα κερδίσουν τα Σεμινάρια Εκτός Δρόμου Ασφαλούς Οδήγησης. Η κλήρωση θα γίνει, στο τέλος της συμπλήρωσης της διάρκειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023, και ώρα 13.00 στο γραφείο της συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Θεώνης Καφίρη, 28ης Οκτωβρίου 63, Μουσείο, 10433, Αθήνα

Συγκεκριμένα, 3 συμμετοχές ( έγκυρες αναρτήσεις στο (https://web.facebook.com/GeneralTireGR )  θα κερδίσουν  άπαξ, με κλήρωση, από ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο ασφαλούς εκτός δρόμου οδήγησης, παρεχόμενο από την εταιρεία ATTART OFF ROAD PARK – Κανδρής Νικόλαος και ΣΙΑ ΟΕ, στη θέση ΝΤΑΡΔΕΖΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, θα είναι διάρκειας κατά μέγιστον 8 ωρών (09.00-17.00 στις 11.11.23) και θα περιλαμβάνει  εκπαιδευτικές ενότητες θεωρητικής και πρακτικής εκτός δρόμου οδήγησης.

Πριν την έναρξη των σεμιναρίων, ο κάθε ένας από τους 3 νικητές θα πρέπει να υπογράψει σχετική δήλωση, η οποία θα του χορηγηθεί από την παρέχουσα τα Σεμινάρια Ασφαλούς Οδήγησης εταιρεία, με τις ακόλουθες συναινέσεις:

– ότι είναι υγιής και δεν λαμβάνει κάποια φαρμακευτική αγωγή που θα μπορούσε να με επηρεάσει στην ασφαλή συμμετοχή του στα σεμινάρια

– ότι συμφωνεί ότι θα ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των εκπαιδευτών και του προσωπικού της ακαδημίας ασφαλούς οδήγησης

– ότι κατανοεί  και αποδέχεται τους πιθανούς κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από την οδήγηση κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων. 

 

Η Διοργανώτρια δεν εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στην παροχή των ανωτέρω σεμιναρίων, συνεργαζόμενη για το λόγο αυτό με την ανωτέρω εταιρεία και καλύπτοντας τη σχετική δαπάνη και μόνον, και, ως εκ τούτου δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, ποινική, αστική ή άλλη, για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη, σωματική, υλική, ηθική ή άλλη, δύναται να προκύψει κατά την παροχή των σεμιναρίων αυτών, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, οι δε Συμμετέχοντες, με μόνη τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, απαλλάσσουν ρητά και ανεπιφύλακτα τη Διοργανώτρια από κάθε σχετική ευθυνη 

Επίσης, όλοι οι τυχεροί νικητές θα λάβουν, μετά τη συμμετοχή τους στο άνωθεν εκπαιδευτικό πρόγραμμα οδήγησης, προωθητικά δώρα (ενδεικτικά τύπου στυλό, καπέλο, μπρελόκ) με λογοτύπηση GENERAL TIRE.

Το προκηρυχθέν έπαθλο θα είναι είναι σε μορφή εκπαιδευτικού σεμιναρίου ασφαλούς εκτός δρόμου οδήγησης, και θα αποδίδεται πάντοτε με τον συγκεκριμένο τρόπο στους νικητές και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλου είδους έπαθλο, ούτε δίδεται η αξία του σε χρήμα, ή άλλως.

Επίσης, ένας από τους 3 τυχερούς νικητές των επάθλων του διαγωνισμού (συμμετέχοντες στα σεμινάρια εκτός δρόμου ασφαλούς οδήγησης), θα λάβει, στο τέλος των σεμιναρίων (Σάββατο 11.11.23 και ώρα περίπου 17.00), ως επιπλέον δώρο, μια τετράδα καινούργιων ελαστικών GENERAL TIRE των διαστάσεων της επιλογής του, από τη Διοργανώτρια ΕΜΑ ΑΕ. Το επιπλέον αυτό δώρο, θα δοθεί μέσα από διαδικασία ερωτήσεων γνώσεων, τις οποίες απέκτησαν οι 3 συμμετέχοντες, κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων.  To quiz γνώσεων θα διοργανωθεί από τους εκπαιδευτές του ATTART OFF ROAD PARK. Η παραλαβή των ελαστικών θα γίνεται  προσωπικά από τον νικητή εντός  2 μηνών, από το Σάββατο 11.11.23, από καταστήματα του υφιστάμενου δικτύου εμπορικών αντιπροσώπων της ΕΜΑ ΑΕ πανελλαδικά, το οποίο θα υποστηρίζει το Διαγωνισμό, όπου θα γίνεται και η τοποθέτησή τους. Κατά την επικοινωνία με το κατάστημα θα επιβεβαιώνονται από τον νικητή τα πλήρη παραπάνω προσωπικά στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, κλπ) για να του αποδοθεί το δώρο.

  1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1)   Για τη συμμετοχή στους Διαγωνισμούς, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. 

 

2) Κάθε συμμετέχων με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής του στους ανωτέρω διαγωνισμούς, δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου όπως πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα έχει δικαίωμα, αλλά όχι υποχρέωση, να διαγράφει τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που τυχόν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη.

 

Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως την εκ μέρους του συμμετέχοντα συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων.

 

3) Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ Εταιρεία θα ανακοινώσει τους νικητές του διαγωνισμού, την Πέμπτη 2.11.23, με σχετική ανακοίνωση – ανάρτηση στην πλατφόρμα και στην πλατφόρμα του διαγωνισμού, για την ενημέρωση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.

Μετά την ανακοίνωση των 3 νικητών του άνωθεν διαγωνισμού, θα επιχειρείται από εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ Εταιρείας, επικοινωνία με τους νικητές, με μήνυμα από το FACEBOOK (send message) στους λογαριασμούς των νικητών στην πλατφόρμα του διαγωνισμού, μέσω της οποίας έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό,  με σκοπό την ενημέρωσή τους για τον τρόπο απόδοσης  του επάθλου. Κατά την επικοινωνία θα  ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη παραπάνω προσωπικά στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, κλπ) για να τους αποδοθούν τα έπαθλα. Οι νικητές θα δικαιούνται να παραλάβουν τα έπαθλά τους, αποκλειστικά το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 09.00-17.00, στις εγκαταστάσεις του ATTART OFF ROAD PARK.

4) Οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή του επάθλου, όπως έξοδα μετάβασης στον τόπο παροχής του επάθλου κοκ, επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τους νικητές.

5) Σε περίπτωση κωλύματος κάποιου νικητή για αποδοχή – παραλαβή του επάθλου, δε θα μπορεί να αντικατασταθεί η  αποδοχή – παραλαβή αυτού από άλλον νικητή.

Ο νικητής χάνει οποιοδήποτε δικαίωμα απόδοσης – παραλαβής του επάθλου σε περίπτωση που:

α. Για οποιονδήποτε λόγο δεν αποδεχθεί ο ίδιος πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται ουσιώδεις.  

β. Για οποιονδήποτε λόγο η προσπάθεια επικοινωνίας με τον νικητή για την απόδοση – παραλαβή του επάθλου αποβεί άκαρπη ή με δική του υπαιτιότητα ο νικητής δεν παραλάβει το έπαθλό του  την Κυριακή, 18 Ιουνίου 2023 και ώρα 09.00-17.00, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ασφαλούς Οδήγησης, “Driving Academy”, το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 09.00-17.00, στις εγκαταστάσεις του ATTART OFF ROAD PARK ή δεν συμμετάσχει και στην εν συνεχεία διαδικασία ερωτήσεων γνώσεων, μέσω της οποίας θα απονεμηθεί και το έπαθλο των ελαστικών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας των Διαγωνισμών και της ημερομηνίας παραλαβής των επάθλων, κατά τα προαναφερθέντα, κάθε υποχρέωση της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ εταιρείας προς τους νικητές παύει να υφίσταται. Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

 Σε περίπτωση που η συμμετοχή, η οποία κληρώθηκε για να αποκτήσει το έπαθλο κριθεί άκυρη ή αποκλειστεί από τη Διοργανώτρια εταιρεία, για λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους, τότε η άνω Διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβαίνει αναγκαστικά σε νέα κλήρωση αλλά διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει τον διαγωνισμό, ως προς το συγκεκριμένο έπαθλο ή να επιλέγει νέους νικητές, μέσα από διαδικασία κλήρωσης επιλαχόντων νικητών.

6) Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στην πλατφόρμα ή στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή την ακύρωση κάποιων συμμετοχών, λόγω τεχνικού προβλήματος. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η πλατφόρμα ή η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτές τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού.

7) Τα έπαθλα των Σεμιναρίων Εκτός Δρόμου Ασφαλούς Οδήγησης, που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται στην μορφή, με τις συνθήκες και διαδικασίες που καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από την παρέχουσα τα σεμινάρια ασφαλούς εκτός δρόμου οδήγησης, εταιρεία ATTART OFF ROAD PARK – Κανδρής Νικόλαος και ΣΙΑ ΟΕ , στη θέση ΝΤΑΡΔΕΖΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Τα ελαστικά που θα χορηγηθούν από τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο της παρούσας θα καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που εκάστοτε η Διοργανώτρια προμηθεύει ελαστικά σε τρίτους πελάτες αυτής

8) Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

 

9) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δηλώνοντας συμμετοχή στον Διαγωνισμό ο Συμμετέχων δηλώνει, για τον εαυτό του, αλλά και ως εξουσιοδοτημένος, κατά δήλωσή του, εκπρόσωπος του δεύτερου ατόμου το οποίο ο ίδιος έχει δηλώσει ως συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό:

Ότι παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση του προς την Διοργανώτρια) (www.ema.gr ), για την συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Αυτά θα τηρούνται στις εγκαταστάσεις της Διοργανώτριας στην Κηφισιά Αττικής, Γαλήνης 17.

Τα προσωπικά δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν και θα υποστούν επεξεργασία με αυτοματοποιημένες ή / και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, από την Διοργανώτρια και τα εκάστοτε πρόσωπα τα οποία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας των Διαγωνισμών, για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας, επιβεβαίωσης της ταυτότητας των νικητών και εν γένει διεξαγωγής των Διαγωνισμών και απονομής των δώρων. Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων αποδεκτών, τα προσωπικά δεδομένα αυτά, δεν θα διαβιβασθούν σε οποιουσδήποτε άλλους τρίτους. Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει και να δημοσιεύει τα ονόματα και τις φωτογραφίες των νικητών, καθώς και να προβαίνει σε επικοινωνιακή  ή διαφημιστική αξιοποίηση – προβολή του Διαγωνισμού, έως τις 31-12-2024  

Ο κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω, χωρίς το δικαίωμα να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Σε κάθε περίπτωση η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ Εταιρεία δεσμεύεται, ώστε η οποιαδήποτε επικοινωνιακή ή διαφημιστική προβολή του Διαγωνισμού να τελείται εντός του πλαισίου της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν στην επικοινωνία, στη διαφήμιση προϊόντων, στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, των προσωπικών δεδομένων, στην προστασία του καταναλωτή  και στον ανταγωνισμό.

Οποιαδήποτε συγκατάθεση των Συμμετεχόντων σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της. Στην περίπτωση όμως αυτή, δηλαδή ανάκλησης τέτοιας συναίνεσης, η συμμετοχή του ανακαλούντος την συναίνεση θα ακυρώνεται και αυτός δεν θα μπορεί να συμμετέχει σε οποιοδήποτε περαιτέρω στάδιο του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η άρση της συναίνεσης λάβει χώρα μετά το πέρας του Διαγωνισμού, εφόσον ο Συμμετέχων που ήρε την συγκατάθεση έχει αναδειχθεί νικητής κάποιου βραβείου εκ του Διαγωνισμού, λόγω της ακύρωσης της συμμετοχής του, δεν θα δικαιούται πλέον να παραλάβει οποιοδήποτε βραβείο, ενώ αν έχει παραλάβει βραβείο, θα υποχρεούται να τα επιστρέψει προς την Διοργανώτρια.

Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει και συμφωνούν με την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΜΑ http://www.ema.gr/OurCompany/DilosiGDPR.aspx  και δύνανται να ασκήσουν τα δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα τους και την συγκατάθεσή τους, διόρθωσης αυτών, διαγραφής τους ή περιορισμού της επεξεργασίας, αντίρρησης, προσωρινής δικαστικής προστασίας και καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων τυχόν απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΕΜΑ ΑΕ (έδρα Γαλήνης 17, Κηφισιά,  Τηλ/κό  Κέντρο 210 6290200) Για οποιοδήποτε θέμα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που θεωρείτε ότι δεν είναι νόμιμη μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ Εταιρεία έχει το δικαίωμα χρήσης των προσωπικών στοιχείων του κάθε έγκυρου συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων στο e-mail του συμμετέχοντα, σχετικά με την προβολή της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ Εταιρείας, των παρόντων διαγωνισμών, των τυχόν εταιρειών υποστηρικτών του Διαγωνισμού και των προϊόντων της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ Εταιρείας. Οι Συμμετέχοντες θα μπορούν να άρουν την συναίνεσή τους αυτή καθ’ οιανδήποτε στιγμή, μέσω σχετικού συνδέσμου (https://conticontests.gr – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) σε οποιοδήποτε από τα μηνύματα αυτά. Η εν λόγω διεύθυνση θα τηρείται από την ΕΜΑ και θα χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό, έως την άρση της συγκατάθεσης του Συμμετέχοντος.

Εκτός όσων εξαιρέσεων ρητά αναφέρονται ανωτέρω, τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και θα τηρούνται από την Διοργανώτρια μέχρι και τις ανωτέρω ημερομηνίες λήξης των αντιστοίχων ενεργειών.

10) Γίνεται σαφής αναφορά ότι στον παρόντα Διαγωνισμό το μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης Facebook δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την διεξαγωγή αυτού ή την απονομή των επάθλων, δεν σχετίζεται, ούτε διαχειρίζεται, ούτε προωθεί. ούτε ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο, γεγονότα τα οποία αναγνωρίζονται ρητά από κάθε συμμετέχοντα /ουσα.

11) Οι όροι συμμετοχής  του διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στο γραφείο της συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Θεώνης Καφίρη, 28ης Οκτωβρίου 63, Μουσείο, 10433, Αθήνα και οποιοσδήποτε, εφόσον επιθυμεί, μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο με δικά του έξοδα. Οι όροι συμμετοχής θα είναι επίσης διαθέσιμοι στην Ιστοσελίδα του διαγωνισμού https://conticontests.gr