ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Continental – EMA A.E.

 

Η Εταιρεία ‘‘ΕΜΑ  ΑΕ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ‘’ που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, 17ο χλμ Εθνικής Οδού και Γαλήνης 17, ΑΦΜ 094043718, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών,  (εφεξής η ‘’ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ Εταιρεία’’, ή η ‘’Διοργανώτρια’’ ή η ‘’ΕΜΑ’’) που διατηρεί την ιστοσελίδα https://conticontests.gr  (εφεξής η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ του διαγωνισμού), καθώς και στο Μέσο κοινωνικής δικτύωσης “FACEBOOK”, την ιστοσελίδα https://www.facebook.com/ContinentalTyresGreece , διοργανώνει δύο (2) διαγωνισμούς (εφεξής ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 και ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2), υπό τους διακριτικούς τίτλους “TIRE LIFE STORIES” για τον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1, και “LET’S GO GREEN”, για τον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2,  οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν, μέσω ειδικής εφαρμογής στην πλατφόρμα του διαγωνισμού.

 

Οι διαγωνισμοί αφορούν στην προώθηση των ελαστικών, μάρκας Continental, τα οποία διακινεί εμπορικά η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ Εταιρεία στην Ελλάδα. Ο διαγωνισμός σκοπό του έχει να επιβραβεύσει τους χρήστες της πλατφόρμας του διαγωνισμού με δώρα (ελαστικά και σακίδια πλάτης).

 

Από τον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1 θα προκύψουν 15 τυχεροί νικητές, σε διάστημα 12 εβδομάδων (5 νικητές ανά τέσσερις εβδομάδες), αρχής γενομένης από την Πέμπτη 7 Απριλίου του 2022.

 

Από τον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2 θα προκύψουν 15 τυχεροί νικητές, σε διάστημα 12 εβδομάδων (5 νικητές ανά τέσσερις εβδομάδες), αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου του 2022.

 

Διευκρινίζεται ρητά ότι οι ΝΙΚΗΤΕΣ, οποιουδήποτε μήνα, είτε του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 είτε του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2 δεν έχουν δικαίωμα νέας/ άλλης συμμετοχής, σε οποιαδήποτε φάση  των 2 διαγωνισμών, είτε στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1 είτε στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2.

 

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους ή/και να παρατείνει ή/και να μειώνει τη διάρκεια ή/και να ματαιώνει τους Διαγωνισμούς, καθώς και να αλλάζει τα έπαθλα των Διαγωνισμών για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στην πλατφόρμα του διαγωνισμού. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη, λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

A. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 (TIRE LIFE STORIES)

Η συνολική διάρκεια του διαγωνισμού καθορίζεται από την Πέμπτη 7 Απριλίου του 2022 (έναρξη στις 08:00:00), έως και την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 (λήξη στις 11:59:00).

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλα τα, φυσικά και μόνον, πρόσωπα επισκέπτες – χρήστες της  πλατφόρμας του διαγωνισμού (https://conticontests.gr ), οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και άνω των 18 ετών Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή. Νομικά πρόσωπα ή web-sites εξαιρούνται αυτόματα από τον διαγωνισμό και δεν μπορούν να θεωρούνται συμμετέχοντες.

 

Για την απόδοση των δώρων του διαγωνισμού η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει την ηλικία και τη μόνιμη κατοικία των νικητών, με τα αντίστοιχα νόμιμα δικαιολογητικά (πχ αστυνομική ταυτότητα, υπεύθυνη δήλωση ή άλλα έγγραφα που πιστοποιούν τα πιο πάνω).

 

Για να θεωρηθεί κάποιος έγκυρος συμμετέχων στον Διαγωνισμό, θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσει στην πλατφόρμα του διαγωνισμού:

 

Α. Ονοματεπώνυμο

Β. Τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό)

Γ. Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) Η Διοργανώτρια θα αποστέλλει επιβεβαιωτικό email στη δηλωθείσα διεύθυνση

Σε περίπτωση που η ηλεκτρονική διεύθυνση που υποβάλει ο κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό δεν είναι επιβεβαιωμένη ή έγκυρη, δε θα γίνεται δεκτή η συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

Δ. Αποδοχή των όρων του παρόντος διαγωνισμού

 

Και επιπλέον να:

αναρτήσει στην πλατφόρμα του διαγωνισμού https://conticontests.gr , μια φωτογραφία ή ένα video (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται πιο κάτω) που θα συνοδεύονται από ένα σχετικό με το θέμα της φωτογραφίας ή του video, σχόλιο του συμμετέχοντα σε μορφή σύντομου κειμένου. H θεματολογία των φωτογραφιών – videos και των σχολίων τους, θα πρέπει να έχει μια γενικότερη σύνδεση με την μάρκα Continental και απαραίτητα να αφορά στη θετική διάδραση – σχέση – εμπειρία του συμμετέχοντα με τη μάρκα ή τα προϊόντα ελαστικών Continental (π.χ. χρήση ελαστικών, εμπειρίες από τη χρήση των ελαστικών, χιουμοριστικά στιγμιότυπα, ταξίδια, τοπία, κουλτούρα σωστής χρήσης ελαστικών, κλπ) και να μην προβάλλει – περιέχει, με οιοδήποτε τρόπο ανταγωνιστικά της Continental προϊόντα ή ανταγωνιστικές μάρκες.

 

Διευκρινίζεται ρητά ότι οι συμμετοχές στον διαγωνισμό μπορούν να κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο στην πλατφόρμα του διαγωνισμού https://conticontests.gr  και όχι στο Μέσο κοινωνικής δικτύωσης “FACEBOOK”, σελίδα https://www.facebook.com/ContinentalTyresGreece, στην οποία θα υπάρχει μόνον σημείο προβολής – διαφήμισης του διαγωνισμού, και συγκεκριμένα το εργαλείο «ΤΑΒ», που θα παραπέμπει στην πλατφόρμα του διαγωνισμού για υποβολή συμμετοχών.

 

Οι αναρτήσεις δεν θα πρέπει να περιέχουν φωτογραφίες παιδιών,  ενώ οι ενήλικες που προβάλλονται στις αναρτήσεις, δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο και θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τους όρους του διαγωνισμού και να έχουν δώσει, προηγούμενα, την συγκατάθεσή τους για την προβολή τους στις αναρτήσεις του διαγωνισμού. Την ευθύνη της συγκατάθεσης αυτής θα φέρει πάντα και αποκλειστικά ο Συμμετέχων

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει και να εγκρίνει εκάστη των συμμετοχών, πριν αυτές αναρτηθούν δημόσια στην πλατφόρμα του διαγωνισμού https://conticontests.gr , όπως και να απορρίπτει συμμετοχές που δεν έχουν συνάφεια με το θέμα του διαγωνισμού, δεν πληρούν τους όρους του διαγωνισμού ή είναι προσβλητικές, υβριστικές ή με εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ανάρμοστο περιεχόμενο ή για άλλους παρόμοιους λόγους, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας, χωρίς απαραίτητα να ενημερώνει τον κάθε συμμετέχοντα για την απόρριψη ή τους λόγους απόρριψης της συμμετοχής του,

 

Σε κάθε περίπτωση, έγκυρες θα θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές που θα αναρτώνται, από την διοργανώτρια εταιρεία, δημόσια στην πλατφόρμα του διαγωνισμού www.conticontests.gr , σύμφωνα με τα ανωτέρω, ενώ οι συμμετοχές αυτές, κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργανώτριας, θα μπορούν να προβάλλονται – διαφημίζονται, με αναρτήσεις στο https://www.facebook.com/ContinentalTyresGreece, με το εργαλείο «ΤΑΒ», που θα παραπέμπει στην πλατφόρμα του διαγωνισμού, πράξεις για τις οποίες ο κάθε Συμμετέχων, παρέχει, με μόνη τη συμμετοχή του, ειδική άδεια,

 

Οι έγκυρες και δημόσια αναρτημένες συμμετοχές https://conticontests.gr   θα τίθενται σε θετική ψηφοφορία από τους επισκέπτες του https://conticontests.gr . Η ψηφοφορία θα γίνεται σε ειδική υποσελίδα «ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ» του https://conticontests.gr  , όπου θα παρουσιάζονται όλες οι έγκυρες συμμετοχές και θα υπάρχει δυνατότητα θετικής ψήφου από τους χρήστες της σελίδας,  σε μία ή περισσότερες από αυτές

Ο κάθε χρήστης του διαδικτύου θα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στον Διαγωνισμό μόνο μία φορά ανά ημερολογιακό μήνα, μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν το δικαίωμα – δυνατότητα να ακυρώσουν την όποια εγκεκριμένη και ήδη δημόσια αναρτημένη στον διαγωνισμό συμμετοχή τους, ανά πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, στέλνοντας σχετικό αίτημα στην Διοργανώτρια εταιρεία, στο email info@conticontests.gr

 

Το αίτημα ακύρωσης της συμμετοχής θα συνεπάγεται την αφαίρεση της όποιας δημόσια αναρτημένης στον διαγωνισμό συμμετοχής τους και την απόσυρση της συμμετοχής από τον διαγωνισμό με παραίτηση του συμμετέχοντα από οποιαδήποτε απαίτηση στα δώρα του διαγωνισμού.

 

ΝΙΚΗΤΕΣ – ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΩΡΩΝ

 

Οι νικητές του διαγωνισμού θα αναδεικνύονται ως εξής:

– Στο τέλος της συμπλήρωσης των  εβδομάδων (1- 4) του διαγωνισμού, δηλαδή στις 4.5.22, στο τέλος της συμπλήρωσης των εβδομάδων (5 – 8 ) του διαγωνισμού, δηλαδή στις 1.6.22, και στο τέλος της συμπλήρωσης των εβδομάδων (9 – 12 ) του διαγωνισμού,  δηλαδή στις 29.6.22, , πέντε (5) εκάστοτε από τις συμμετοχές που τέθηκαν σε ψηφοφορία, μέσα στη διάρκεια των συγκεκριμένων τεσσάρων εβδομάδων, και συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους θα αναδεικνύονται ως νικητήριες του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

 

Συγκεκριμένα, η μια συμμετοχή με τις περισσότερες αριθμητικά θετικές ψήφους θα κερδίζει ένα σετ 4 ελαστικών Continental. αποκλειστικά για τους εξής τύπους αυτοκινήτων: Επιβατικά – SUV – VAN.

Οι υπόλοιπες τέσσερεις (4) συμμετοχές με τις αμέσως επόμενες περισσότερες αριθμητικά θετικές ψήφους θα κερδίζουν ένα σακίδιο πλάτης έκαστη.

Δηλαδή, με βάση τους άνωθεν όρους, το σύνολο των δώρων του διαγωνισμού είναι τρεις (3) τετράδες ελαστικών ΣΥΝΟΛΙΚΑ, μάρκας Continental, και 12 σακίδια, από τα οποία θα απονέμονται, κάθε τέσσερις εβδομάδες, στις παραπάνω ημερομηνίες, 1 τετράδα ελαστικών σε 1 συμμετέχοντα και 4 σακίδια, σε 4 συμμετέχοντες (ένα ο κάθε ένας), για όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού (12 εβδομάδες,) (σε περίπτωση ισοψηφιών, θα υπάρχει κλήρωση)

 

Το προκηρυχθέν έπαθλο είναι σε είδος, και αποδίδεται πάντοτε στο συγκεκριμένο είδος στο νικητή και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος, ούτε δίδεται η αξία του σε χρήμα, ή άλλως

 

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ Εταιρεία θα ανακοινώνει τους νικητές του διαγωνισμού, κάθε τέσσερις εβδομάδες, και εντός 7 ημερών από την ανάδειξη αυτών, με σχετική ανακοίνωση – ανάρτηση στην πλατφόρμα του διαγωνισμού και στο https://www.facebook.com/ContinentalTyresGreece, για την ενημέρωση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. Ρητά δηλώνεται ότι τα μοντέλα ελαστικών και οι τύποι των σακιδίων πλάτης που θα απεικονίζονται και θα αναγράφονται στις διαφημιστικές φωτογραφίες του διαγωνισμού, οι οποίες θα αναρτώνται στην πλατφόρμα του διαγωνισμού και στο https://www.facebook.com/ContinentalTyresGreece, θα είναι απολύτως ενδεικτικά ως προς τα τελικά δώρα που θα κληρώνονται στους νικητές.

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2 (“LET’S GO GREEN”)

 

Η συνολική διάρκεια του διαγωνισμού καθορίζεται από την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου του 2022 (έναρξη στις 08:00:00), έως και την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου του 2022 (λήξη στις 17:00:00).

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλα τα, φυσικά και μόνον, πρόσωπα επισκέπτες – χρήστες της  πλατφόρμας του διαγωνισμού (https://conticontests.gr ), οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και άνω των 18 ετών Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή. Νομικά πρόσωπα ή web-sites εξαιρούνται αυτόματα από τον διαγωνισμό και δεν μπορούν να θεωρούνται συμμετέχοντες.

 

Για την απόδοση των δώρων του διαγωνισμού η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει την ηλικία και τη μόνιμη κατοικία των νικητών, με τα αντίστοιχα νόμιμα δικαιολογητικά (πχ αστυνομική ταυτότητα, υπεύθυνη δήλωση ή άλλα έγγραφα που πιστοποιούν τα πιο πάνω).

 

Για να θεωρηθεί κάποιος έγκυρος συμμετέχων στον Διαγωνισμό, θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσει στην πλατφόρμα του διαγωνισμού:

Α. Ονοματεπώνυμο

 

Β. Τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό)

Γ. Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) Η Διοργανώτρια θα αποστέλλει επιβεβαιωτικό email στη δηλωθείσα διεύθυνση

Σε περίπτωση που η ηλεκτρονική διεύθυνση που υποβάλει ο κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό δεν είναι επιβεβαιωμένη ή έγκυρη, δε θα γίνεται δεκτή η συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

 

Δ. Αποδοχή των όρων του παρόντος διαγωνισμού

 

Και επιπλέον να:

αναρτήσει στην πλατφόρμα του διαγωνισμού https://conticontests.gr , μια φωτογραφία ή ένα video που θα συνοδεύονται από ένα σχετικό με το θέμα της φωτογραφίας ή του video (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται πιο κάτω), σχόλιο του συμμετέχοντα σε μορφή σύντομου κειμένου. H θεματολογία των φωτογραφιών – videos και των σχολίων τους, θα πρέπει απαραίτητα να αφορά στην ευαισθητοποίηση του κοινού στο θέμα τη βιωσιμότητας και της προστασίας του Περιβάλλοντος (για παράδειγμα και απολύτως ενδεικτικά οι συμμετέχοντες: – να σβήνουν τα φώτα σε ένα δωμάτιο ή μια ηλεκτρική συσκευή που δεν χρησιμοποιούν / – να χρησιμοποιούν το οικολογικό πρόγραμμα στο πλυντήριο / – να ξεχωρίζουν τα σκουπίδια για ανακύκλωση /- να κλείνουν τη βρύση την ώρα που πλένουν τα δόντια τους / – να καταναλώνουν τα τρόφιμα με τρόπο που μειώνει την απώλεια τροφής /- να ανακυκλώνουν ή να επαναχρησιμοποιούν παλιά ρούχα).

 

Διευκρινίζεται ρητά ότι οι συμμετοχές στον διαγωνισμό μπορούν να κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο στην πλατφόρμα του διαγωνισμού https://conticontests.gr   και όχι στο Μέσο κοινωνικής δικτύωσης “FACEBOOK”, σελίδα https://www.facebook.com/ContinentalTyresGreece, στην οποία θα υπάρχει μόνον σημείο προβολής – διαφήμισης του διαγωνισμού, και συγκεκριμένα το εργαλείο «ΤΑΒ», που θα παραπέμπει στην πλατφόρμα του διαγωνισμού για υποβολή συμμετοχών.

 

Οι αναρτήσεις δεν θα πρέπει να περιέχουν φωτογραφίες παιδιών,  ενώ οι ενήλικες που προβάλλονται στις αναρτήσεις, δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο και θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τους όρους του διαγωνισμού και να έχουν δώσει, προηγούμενα, την συγκατάθεσή τους για την προβολή τους στις αναρτήσεις του διαγωνισμού. Την ευθύνη της συγκατάθεσης αυτής θα φέρει πάντα και αποκλειστικά ο Συμμετέχων

 

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει και να εγκρίνει εκάστη των συμμετοχών, πριν αυτές αναρτηθούν δημόσια στην πλατφόρμα του διαγωνισμού https://conticontests.gr  , όπως και να απορρίπτει συμμετοχές που δεν έχουν συνάφεια με το θέμα του διαγωνισμού, δεν πληρούν τους όρους του διαγωνισμού ή είναι προσβλητικές, υβριστικές ή με εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ανάρμοστο περιεχόμενο ή για άλλους παρόμοιους λόγους, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας, χωρίς απαραίτητα να ενημερώνει τον κάθε συμμετέχοντα για την απόρριψη ή τους λόγους απόρριψης της συμμετοχής του,

 

Σε κάθε περίπτωση, έγκυρες θα θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές που θα αναρτώνται, από την διοργανώτρια εταιρεία, δημόσια στην πλατφόρμα του διαγωνισμού www.conticontests.gr , σύμφωνα με τα ανωτέρω, ενώ οι συμμετοχές αυτές, κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργανώτριας, θα μπορούν να προβάλλονται – διαφημίζονται, με αναρτήσεις στο https://www.facebook.com/ContinentalTyresGreece, με το εργαλείο «ΤΑΒ», που θα παραπέμπει στην πλατφόρμα του διαγωνισμού, πράξεις για τις οποίες ο κάθε Συμμετέχων, παρέχει, με μόνη τη συμμετοχή του, ειδική άδεια,

 

Οι έγκυρες και δημόσια αναρτημένες συμμετοχές στο https://conticontests.gr   θα τίθενται σε θετική ψηφοφορία από τους επισκέπτες του https://conticontests.gr  . Η ψηφοφορία θα γίνεται σε ειδική υποσελίδα «ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ», του https://conticontests.gr   , όπου θα παρουσιάζονται όλες οι έγκυρες συμμετοχές και θα υπάρχει δυνατότητα θετικής ψήφου από τους χρήστες της σελίδας,  σε μία ή περισσότερες από αυτές

 

Ο κάθε χρήστης του διαδικτύου θα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στον Διαγωνισμό μόνο μία φορά ανά ημερολογιακό μήνα, μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν το δικαίωμα – δυνατότητα να ακυρώσουν την όποια εγκεκριμένη και ήδη δημόσια αναρτημένη στον διαγωνισμό συμμετοχή τους, ανά πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, στέλνοντας σχετικό αίτημα στην Διοργανώτρια εταιρεία, στο email info@conticontests.gr

 

Το αίτημα ακύρωσης της συμμετοχής θα συνεπάγεται την αφαίρεση της όποιας δημόσια αναρτημένης στον διαγωνισμό συμμετοχής τους και την απόσυρση της συμμετοχής από τον διαγωνισμό με παραίτηση του συμμετέχοντα από οποιαδήποτε απαίτηση στα δώρα του διαγωνισμού.

 

ΝΙΚΗΤΕΣ – ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΔΟΣΗ  ΔΩΡΩΝ

 

Οι νικητές του διαγωνισμού θα αναδεικνύονται ως εξής:

– Στο τέλος της συμπλήρωσης των  εβδομάδων (1- 4) του διαγωνισμού, δηλαδή στις 16.10.22, και στο τέλος της συμπλήρωσης των εβδομάδων (5 – 8 ) του διαγωνισμού, δηλαδή στις 15.11.22, και στο τέλος της συμπλήρωσης των εβδομάδων (9 – 12 ) του διαγωνισμού,  δηλαδή στις 15.12.22, πέντε (5) εκάστοτε από τις συμμετοχές που τέθηκαν σε ψηφοφορία, μέσα στη διάρκεια των συγκεκριμένων τεσσάρων εβδομάδων, και συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους θα αναδεικνύονται ως νικητήριες του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

 

Συγκεκριμένα, η μια συμμετοχή με τις περισσότερες αριθμητικά θετικές ψήφους θα κερδίζει ένα σετ 4 ελαστικών Continental, αποκλειστικά για τους εξής τύπους αυτοκινήτων: Επιβατικά – SUV – VAN.

 

Οι υπόλοιπες τέσσερεις (4) συμμετοχές με τις αμέσως επόμενες περισσότερες αριθμητικά θετικές ψήφους θα κερδίζουν ένα σακίδιο πλάτης έκαστη.

 

Δηλαδή, με βάση τους άνωθεν όρους, το σύνολο των δώρων του διαγωνισμού είναι τρεις (3) τετράδες ελαστικών ΣΥΝΟΛΙΚΑ, μάρκας Continental, και 12 σακίδια, από τα οποία θα απονέμονται, κάθε τέσσερις εβδομάδες, στις παραπάνω ημερομηνίες, 1 τετράδα ελαστικών σε 1 συμμετέχοντα και 4 σακίδια, σε 4 συμμετέχοντες (ένα ο κάθε ένας), για όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού (12 εβδομάδες,) (σε περίπτωση ισοψηφιών, θα υπάρχει κλήρωση)

 

Το προκηρυχθέν έπαθλο είναι σε είδος, και αποδίδεται πάντοτε στο συγκεκριμένο είδος στο νικητή και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος, ούτε δίδεται η αξία του σε χρήμα, ή άλλως

 

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ Εταιρεία θα ανακοινώνει τους νικητές του διαγωνισμού, κάθε τέσσερις εβδομάδες, και εντός 7 ημερών από την ανάδειξη αυτών, με σχετική ανακοίνωση – ανάρτηση στην πλατφόρμα του διαγωνισμού και στο https://www.facebook.com/ContinentalTyresGreece, για την ενημέρωση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. Ρητά δηλώνεται ότι τα μοντέλα ελαστικών και οι τύποι των σακιδίων πλάτης που θα απεικονίζονται και θα αναγράφονται στις διαφημιστικές φωτογραφίες του διαγωνισμού, οι οποίες θα αναρτώνται στην πλατφόρμα του διαγωνισμού και στο https://www.facebook.com/ContinentalTyresGreece, θα είναι απολύτως ενδεικτικά ως προς τα τελικά δώρα που θα κληρώνονται στους νικητές.

 

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

  1. Η διάρκεια των videos δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 30 δευτερόλεπτα κατά μέγιστο.
  2. Τα videos θα πρέπει να κατατίθενται στις μορφές αρχείων .mp4 landscape (16:9), σε ποιότητα 720 pixels τουλάχιστον
  3. Τα videos μπορούν,εναλλακτικά, επιπλέον, του ii. άνωθεν, να κατατίθενται και σε μορφή διαδικτυακής διεύθυνσης (url), αφού πρώτα αυτά έχουν αναρτηθεί, με ευθύνη του κάθε συμμετέχοντα, σε προσωπικά τους κανάλια / κοινωνικά δίκτυα ή στο YouTube ή στο Instagram ή στο Vimeo
  4. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να κατατίθενται στις μορφές αρχείων .jpg ( landscape)
  5. Το μέγεθος των αρχείων των φωτογραφιών δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 8 Μegabytes και να μην είναι μικρότερο των 500 Kilobytes
  6. Οι φωτογραφίες και τα πλάνα των videos θα πρέπει να είναι ελεύθερες/α από πνευματικά δικαιώματα τρίτων
 
 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

1)   Για τη συμμετοχή στους Διαγωνισμούς, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

 

2) Κάθε συμμετέχων με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής του στους ανωτέρω διαγωνισμούς, δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου όπως πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα έχει δικαίωμα, αλλά όχι υποχρέωση, να διαγράφει τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που τυχόν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη.

Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως την εκ μέρους του συμμετέχοντα συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων.

 

3) Εάν εξακριβωθεί οποιαδήποτε προσπάθεια από οποιονδήποτε Συμμετέχοντα να λάβει περισσότερα από τον αναφερόμενο αριθμό δώρου(ων), χρησιμοποιώντας πολλαπλές/διαφορετικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταυτότητες, εγγραφές και στοιχεία σύνδεσης ή οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους, όπως καθορίζονται από την ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ θα μπορεί ακυρώσει όλες τις Υποβολές αυτού του Συμμετέχοντα και αυτός (ο Συμμετέχων) μπορεί να αποκλειστεί από αυτόν τον Διαγωνισμό και οποιαδήποτε άλλη προσφορά δώρου (ων).

 

4) Μετά την κάθε ανακοίνωση των νικητών των άνωθεν διαγωνισμών , θα επιχειρείται από εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ Εταιρείας, επικοινωνία με τους νικητές στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο, μέσω των οποίων έλαβαν μέρος στους Διαγωνισμούς και αναδείχθηκαν νικητές,  με σκοπό την ενημέρωσή τους για τον τρόπο απόδοσης, δηλαδή παραλαβή των δώρων προσωπικά από τους νικητές, από καταστήματα του υφιστάμενου δικτύου εμπορικών αντιπροσώπων της Continental πανελλαδικά, το οποίο θα υποστηρίζει τους Διαγωνισμούς. Κατά την επικοινωνία θα επιβεβαιώνονται από τους νικητές τα πλήρη παραπάνω προσωπικά στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, κλπ) για να τους αποδοθούν τα δώρα. Οι νικητές θα δικαιούνται να παραλάβουν τα Δώρα εντός  2 μηνών, από την κάθε ανακοίνωση νικητών.

 

5) Οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή του δώρου ή οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την αξιοποίηση του (όπως τοποθέτηση των ελαστικών), καθώς επίσης και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον νικητή.

 

6) Σε περίπτωση κωλύματος κάποιου νικητή για αποδοχή – παραλαβή του δώρου, δε θα μπορεί να αντικατασταθεί η  αποδοχή – παραλαβή αυτού από άλλο άτομο που θα έχει επιλέξει ο νικητής. Ο νικητής χάνει οποιοδήποτε δικαίωμα απόδοσης – παραλαβής του δώρου σε περίπτωση που:

α. Για οποιονδήποτε λόγο δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται ουσιώδεις.

β. Για οποιονδήποτε λόγο η προσπάθεια επικοινωνίας με τον νικητή για την απόδοση – παραλαβή του δώρου αποβεί άκαρπη ή με δική του υπαιτιότητα ο νικητής  δεν παραλάβει το δώρο του, εντός 2 ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των νικητών που τον αφορά.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας των Διαγωνισμών και της προθεσμίας παραλαβής των δώρων, κατά τα προαναφερθέντα, κάθε υποχρέωση της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ εταιρείας προς τους νικητές παύει να υφίσταται. Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

Σε περίπτωση που η συμμετοχή, η οποία κληρώθηκε για να αποκτήσει το δώρο κριθεί άκυρη ή αποκλειστεί από τη Διοργανώτρια εταιρεία, για λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους τότε η άνω εταιρεία δεν θα προβαίνει αναγκαστικά σε νέα κλήρωση αλλά διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει τον διαγωνισμό, ως προς το συγκεκριμένο δώρο.

 

7) Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στην πλατφόρμα του Διαγωνισμού με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή της ακύρωσης κάποιων συμμετοχών, λόγω τεχνικού προβλήματος. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού.

 

8) Τα δώρα, που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται στην κατάσταση, την οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται. Τα ελαστικά που θα χορηγηθούν από τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο της παρούσας θα καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που εκάστοτε η Διοργανώτρια προμηθεύει ελαστικά σε τρίτους πελάτες αυτής

 

9) Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

 

10) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δηλώνοντας συμμετοχή στον Διαγωνισμό ο Συμμετέχων παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση του προς την Διοργανώτρια) (www.ema.gr), για την συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς των Διαγωνισμών. Αυτά θα τηρούνται στις εγκαταστάσεις της Διοργανώτριας στην Κηφισιά Αττικής, Γαλήνης 17.

 

Τα προσωπικά δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν και θα υποστούν επεξεργασία με αυτοματοποιημένες ή / και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, από την Διοργανώτρια και τα εκάστοτε πρόσωπα τα οποία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας των Διαγωνισμών, για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας, επιβεβαίωσης της ταυτότητας των νικητών και εν γένει διεξαγωγής των Διαγωνισμών και απονομής των δώρων. Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων αποδεκτών, τα προσωπικά δεδομένα αυτά, δεν θα διαβιβασθούν σε οποιουσδήποτε άλλους τρίτους. Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει και να δημοσιεύει τα ονόματα και τις φωτογραφίες των νικητών, καθώς και να προβαίνει σε επικοινωνιακή  ή διαφημιστική αξιοποίηση – προβολή των Διαγωνισμών.

 

Ο κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω, χωρίς το δικαίωμα να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Σε κάθε περίπτωση η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ Εταιρεία δεσμεύεται, ώστε η οποιαδήποτε επικοινωνιακή ή διαφημιστική προβολή των Διαγωνισμών να τελείται εντός του πλαισίου της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν στην επικοινωνία, στη διαφήμιση προϊόντων, στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, των προσωπικών δεδομένων, στην προστασία του καταναλωτή  και στον ανταγωνισμό.

 

Οποιαδήποτε συγκατάθεση των Συμμετεχόντων σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της. Στην περίπτωση όμως αυτή, δηλαδή ανάκλησης τέτοιας συναίνεσης, η συμμετοχή του ανακαλούντος την συναίνεση θα ακυρώνεται και αυτός δεν θα μπορεί να συμμετέχει σε οποιοδήποτε περαιτέρω στάδιο των Διαγωνισμών. Σε περίπτωση που η άρση της συναίνεσης λάβει χώρα μετά το πέρας των Διαγωνισμών, εφόσον ο Συμμετέχων που ήρε την συγκατάθεση έχει αναδειχθεί νικητής κάποιου εκ των Διαγωνισμών, λόγω της ακύρωσης της συμμετοχής του, δεν θα δικαιούται πλέον να παραλάβει οποιοδήποτε βραβείο, ενώ αν έχει παραλάβει βραβείο, θα υποχρεούται να τα επιστρέψει προς την Διοργανώτρια.

 

Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει και συμφωνούν με την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΜΑ (www.ema.gr) και δύνανται να ασκήσουν τα δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα τους και την συγκατάθεσή τους, διόρθωσης αυτών, διαγραφής τους ή περιορισμού της επεξεργασίας, αντίρρησης, προσωρινής δικαστικής προστασίας και καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων τυχόν απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΕΜΑ ΑΕ (έδρα Γαλήνης 17, Κηφισιά,  Τηλ/κό  Κέντρο 210 6290200) Για οποιοδήποτε θέμα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που θεωρείτε ότι δεν είναι νόμιμη μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ Εταιρεία έχει το δικαίωμα χρήσης των προσωπικών στοιχείων του κάθε έγκυρου συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων στο e-mail του συμμετέχοντα, σχετικά με την προβολή της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ Εταιρείας, των παρόντων διαγωνισμών, των τυχόν εταιρειών υποστηρικτών του Διαγωνισμού και των προϊόντων της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ Εταιρείας. Οι Συμμετέχοντες θα μπορούν να άρουν την συναίνεσή τους αυτή καθ’ οιανδήποτε στιγμή, μέσω σχετικού συνδέσμου (https://conticontests.gr – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) σε οποιοδήποτε από τα μηνύματα αυτά. Η εν λόγω διεύθυνση θα τηρείται από την ΕΜΑ και θα χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό, έως την άρση της συγκατάθεσης του Συμμετέχοντος.

 

Εκτός όσων εξαιρέσεων ρητά αναφέρονται ανωτέρω, τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και θα τηρούνται από την Διοργανώτρια μέχρι και την ημερομηνία λήξης της ενέργειας.

 

11) Γίνεται σαφής αναφορά ότι στους παρόντες Διαγωνισμούς δεν εμπλέκεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο το μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης Facebook, το οποίο δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την διεξαγωγή αυτού ή την απονομή των βραβείων, γεγονότα τα οποία αναγνωρίζονται ρητά από κάθε συμμετέχοντα

 

12) Οι όροι συμμετοχής αμφοτέρων των διαγωνισμών έχουν κατατεθεί στο γραφείο της συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Θεώνης Καφίρη, 28ης Οκτωβρίου 63, Μουσείο, 10433, Αθήνα και οποιοσδήποτε, εφόσον επιθυμεί, μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο με δικά του έξοδα. Οι όροι συμμετοχής θα είναι επίσης διαθέσιμοι στην Ιστοσελίδα του διαγωνισμού https://conticontests.gr